Peamenüü

Kombineeritud (klassikalise ja aparaatse) maniküüri täiendkoolitus

Koolitaja: 

Kool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust (Eesti Hariduse Infosüsteemi majandustegevusteate teate number on 145337)

Charmbeauty OÜ on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.

Esteetika ilukool (Charmbeauty OÜ) on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

1. Õppekava nimetus: Kombineeritud ja aparaatse maniküüri täiendkoolitus

2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus: 

Õppekavarühm: juuksuritöö ja iluteenindus

Õppekava koostamise alus: 3. ja 4. taseme küünetehniku kutsestandardi kompetents B.2.3 (Maniküür/Kätehooldus); Kosmeetik, tase 5 kutsestandardi kompetents nr B.2.6 (Käte ja jalgade hooldus)

3. Eesmärk ja õpiväljund: 

Eesmärk: on anda põhjalikke teadmisi ja oskusi käte hoolduses maniküüri aparaatse ja kombineeritud tehnika võtetega, kuidas katta geellaki küüneplaadi kutiikula alla, kuidas tasandada ja ühtlustada küüneplaati, kuidas geellakiga saavutada küüneplaadil ideaalse läike ja sära, kudas parandada naturaalset küünt ja pikendada katkist küünt.  Samuti antud kursus annab võimaluse tunduvalt parandada teadmisi ja oskusi aparaatse maniküüri teostamisel.

Õppiväljundid: koolituse lõpuks õppija

-       organiseerib ja valmistab ette töökohta kliendi järgnevaks kätehoolduseks, järgides hügieeni- ja ohutus- ja tervisekaitsenõudeid, kasutades sobivaid töövahendeid, võtteid ja tooteid; 

-       hindab ja analüüsib visuaalselt kätenaha ja küünte seisukorda, võimalike küünte-ja nahaiguste kahtluse korral suunab arsti juurde, selgitab välja näidustused ja vastunäidustused;

 -      viilib ja kujundab küüned vastavalt kliendi soovile, freesi otsakuga korrastab küünenahad, valides ja kasutades sobivaid töövahendeid, võtteid, tooteid ja aparatuuri;

-       teostab aparaatset ja kombineeritud maniküüri;

-       kattab küüneplaati geellakiga maksimaalselt kutiikula lähedale, tasandab ja ühtlustab küneplaati saavutades maksimaalset küüneplaadi sileduse ja sära;

-       parandab naturaalset küünt ja pikendab katkist küünt;

-       masseerib käed vastavalt näidustustele kasutades sobivaid tooteid;

-       nõustab klienti kätehoolduse osas.

4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp: kursus on mõeldud õpilastele, kes on läbinud maniküüri baaskursust, samuti ka alustavatele meistritele ja kogenud meistritele kvalifikatsiooni tõstmiseks ja teadmiste värskendamiseks.

Õppe alustamise tingimused: täiskasvanu õppija. Esitada kosmeetiku eriala tunnistuse/tõendi või pediküüri baaskoolituse läbimise kohta.

5. Koolitaja kvalifikatsioon:  Vähemalt 1 aastase täiskasvanute koolitamise kogemusega, diplomeeritud küünetehnik tööstaažiga vähemalt 4 aastat.

6. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskond ja õppevahendid:

Õppemaht: 2-päevane koolitus, 18 akadeemilist tundi, millest: 2 tundi on auditoorset teoreetilist tööd, 16 tundi praktilist tööd koolikeskonnas.

Praktilisi töid teostatakse kooli ruumides, kooli instrumentidega, materjalidega, aparaatidega ja vahenditega. 

Juhul, kui modell kohale ei ilmu, lepitakse kokku uus praktilise töö aeg muul päeval, lisatasu selle eest ei võeta.

Koolituse viiakse läbi kooli õpperuumides, üldpindalaga 75 ruutmeetrit, milles on kolm eraldi õppeklassi pindalaga 9/12 ruutmeetrit. On olemas puhkeruum/kööginurk, WC-ruum. Õpperuumides on kehtivate tervisekaitse nõuetele vastav tehisvalgustus. Teooria õpperuumis on TV, demonstratsioonitahvel, lauad ja toolid. Praktika jaoks õpperuumides on reguleeritavad kliendivoodid, töölauad/töötoolid, spetsiaalne lauavalgustus/valgustus suurendusklaasiga, jalavannid, sanitaarsõlm sooja/külma veega, naha ja instrumentide keemilised antiseptilised ja desinfitseerivad vahendid, instrumentide ja töövahendite sterilisaator UV-kiirgusega, kuumsterilisaator kvartskuulikestega, UV/LED lambid taimeriga geellakki kuivatamiseks, elektriviil, tolmukoguja, ühekordsed kindad/linad/mütsid/rätikud.  

7. Õppeprotsessi kirjeldus:

1 õpeppäeva kava 10.00-18.15 (10 tundi + 1 akadeemiline tund puhkeaega)

1) Auditoorne töö koolikeskonnas 10:00 - 11:30  (2 tundi + 1 akadeemiline tund puhkeaega)

• Küünetehniku töökoha ettevalmistamine järgides hügieeni- ja ohutus- ja tervisekaitsenõudeid; töökoha varustus ja aparatuur

• Mida on vaja teada kombineeritud maniküürist

• Kombineeritud maniküür kuival pinnal, töö maniküüri aparaadiga

• Küüneplaadi katmine geellakiga maksimaalselt kutiikula lähedale

• Küüneplaadi tasandamine, ühtlustamine ja tugevdamine baasgeellakiga

• Ideaalse läike ja sära saavutamine

• Naturaalsete küünte parandamine, katkiste küünte pikendamine

• Protseduuri etapid

• Toodete ülevaade

• Enimlevinud vead

• Kliendi konsultatsioon kätehoolduse osas

2) Praktika koolikeskkonnas õpetaja juhendamisel 12:15-18:15 (8 tundi)

 Kutsuge modelli kella 12:15-ks

• Maniküür kuival nahal, töö maniküüri aparaadiga

• Küüneplaadi katmine geellakiga maksimaalselt kutiikula lähedale

• Küüneplaadi tasandamine, ühtlustamine ja tugevdamine baasgeellakiga

• Ideaalse läike ja sära saavutamine

• Naturaalsete küünte parandamine, katkiste küünte pikendamine

2 õppepäeva kava 10:00-16:45 (8 tundi + 1 akadeemiline tund puhkeaega)

 Praktiline eksamitöö koolikeskkonnas: 

Õppija teostab iseseisvalt õpetaja juuresolekul kombineeritud maniküüri geellakiga lakkimisega modellile. Kutsuge modelli kella 10.00-ks.

8. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused, hindamise kriteeriumid:

Praktilise eksami hinnatakse viie põhikriteeriumi järgi:

  • hügieeni, ohutusnõuetes ja tervisekaitsenõuetest kinni pidamine
  • õigete töövõtete kasutamine, pediküüritöös vajalikke instrumente, puuriotsikute tundmine ja kasutamine
  • lakkimise oskus: maksimaalselt kutiikula lähedale, küüneplaadi tasandadamine ja ühtlustamine
  • tulemuse esteetilisus
  • klienditeenindus

Iga kriteerium hinnatakse kolmeastmelise süsteemi järgi, kus maksimaalne punktide arv on kaks ja minimaalne null punkti.

2 punkti – kriteerium on täidetud õigesti täies mahus ja iseseisvalt

1 punkt – kriteerium on täidetud aga osaliselt valesti

0 punkti – kriteerium on täitmata või täiesti valesti tehtud

Praktiline eksam on sooritatud siis, kui punktide summa on vähemalt viis punkti (50%) kümnest (100%). Tööd hindab õpetaja.

Õpingute edukaks lõpetamiseks on vaja sooritada praktilise eksami vähemalt 5 punktile.

 9. Väljastatavad dokumendid: Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

10. Hind Koolitus (õppetamine toimub kooli materjalidega) 440 EUR 

Me jätame alati omale õiguse muuta koolituse plaani õpilase valmisoleku suhtes tööks. Kui õpilane ei läbi koolitust edukalt, pakkudes lisatasu eest lisapäevi.

Kaal: 
0