Peamenüü

Ripsmepikendamise koolitaja koolitus

Koolitaja: 

Kool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust (Eesti Hariduse Infosüsteemi majandustegevusteate teate number on 145337)

Esteetika ilukool (Charmbeauty OÜ) on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Õppekava nimetus: "Ripsmepikendamise koolitaja koolitus"

Õppekavarühm: juuksuritöö ja iluteenindus

Ripsmepikendamise koolitaja koolituse õppekava koostamise aluseks on Täiskasvanute koolitaja, tase 5 kutsestandardi kompetentsid nr B.2.1, B2.2, B2.3, B2.4, B2.5

Eesmärk: on anda koolitaja tööks vajalikud teadmised ja oskused, ripsmepikendamise koolituste korraldajate tööalase kompetentsuse tõstmine. Koolitus on praktilise suunitlusega, rõhk on aktiivsete õppemeetodite kasutamisoskuste arendamisele. 

Sihtgrupp: iluteeninduse valdkonnas töötavad ripsmetehnikid kellel on töövilumus ripsmepikenduste paigaldamises, kes soovivad omandada vajalikke teadmisi ja -oskusi kuidas enda teadmisi ja oskusi teistele õpetada, kes soovivad asuda täiskasvanute koolituse valdkonnas tegutsema ja tegeleda ripsmepikenduste paigaldamise koolituste korraldamisega.

Õppe alustamise tingimused: NB! Kursuse õpilaseks võib olla ainult mitte vähem kui 1 aasta kogemusega ripsmepikenduste meister. Eelneva kogemuse tõendamiseks on vaja esitada tunnistust / tõendit ning pilte tehtud töödest.

Koolitaja kvalifikatsioon: kosmeetiku haridus, töökogemus ripsmetehnikuna ning täiskasvanute koolitamise kogemus.

Õppemaht 2 päeva (16 akadeemilist õppetundi)

Õppekava 1 Päev 10.00-16.00 (8 AK tundi)

Teooria (4 AK tundi)

• Täiskasvanute koolituse eripära ning koolitaja kutse-eetika

• Õppeprotsess ja õppemeetodid, koolituse kavandamine ja õppekava koostamine

• Õppeprotsessi läbiviimine

• Õppeprotsessi ja õpitulemuste hindamine

• Sotsiaalsed oskused ning eneseareng

• Iluteenindaja omadused ja klientide teenindamine salongis

• Metoodiline juhend: 3D animatsioonid, uurimistööd, õpik-töövihik Lashmaker student book

• Ripsmete ja silma anatoomia ja füsioloogia: naha ehitus; ripsmekarva ehitus; ripsmekarva läbilõige, ripsmete kasvutsükkel ja faasid; ripsmekarva keemiline koostis; ripsmekarva sillad;

• Erinevate silmakujude järgi ripsmete pikendamine

• Ripsmete paigalduse tehnikaalused

• Erinevate silmakujude järgi ripsmete pikendamine. Silmakuju modelleerimise ja korrigeerimise moodused.

• Ripsmete paigaldamise skeemid

• Ripsme pikendamise tehnoloogia

• Ripsme pikendamise, hoolduse ja eemaldamise tehnoloogia

• Protseduuri etapid

• Hügieeni- ja ohutusnõuded. Silmade haigused. Töövahendite steriliseerimine.

• Toodete ülevaade

• Enim levinud vead, vigade parandus

• Kliendi konsultatsioon ja kodune hooldus

Praktiline töö (4 AK tundi) võtta kaasa oma modell kella 13.00-ks

• Ripsmete paigaldus modellile

• Vigade parandus

2 Päev 10.00-16.00 (8 AK tundi)

Teooria (4 AK tundi)

• Ripsme hoolduse ja eemaldamise tehnoloogia

• Kaunistused 

• Protseduuri etapid

• Toodete ülevaade

• Enim levinud vead, vigade parandus

Praktiline töö (4 AK tundi) võtta kaasa oma modell kella 13.00-ks

• Ripsmete hooldus modellile

• Kristallide/värvliste ripsmete paigaldamine

• Ripsmete püsipikenduste eemaldusprotseduur modellil.

• Vigade parandus

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused: Koolitus lõpeb suulise teadmiste kontrolliga (vestlus õpetajaga) ja arvestustööga- õppija demonstreerib ripsmete pikenduste paigaldamise ja korrigeerimise õpetamist.

Koolituse lõpetamisel õpilased saavad vajalikke teadmisi ja oskusi ripsmete pikenduste paigaldamise õpetamises ja oskavad:

ette valmistada ja läbi viia täiskasvanute koolitusprotsessi ning seda analüüsida;

kavandada koolituse kui terviku lähtudes koolitusvajadusest ja koostada õppekava; 

- valida ja kohaldada õppe- ja hindamismeetodid, koostada kaasaegsed õppematerjalid lähtudes eesmärkidest ja õpiväljunditest;

teadvustada ennast enesearengu subjektina ning reflekteerida oma kogemust;

- õpetada organiseerida ripsmepikendamise tööd;

juhtida teadlikult oma professionaalset arengut koolitajana;

koostada enda professionaalse tegevuse arenguportfooliot;

- luua motiveeriva õpikeskkonna;

- õpetada ripsmepikenduste paigaldamist kasutades erinevaid ripsmepikendamise tehnoloogijaid;

- õpetada klienditeenindust ripsmepikendamise valdkonnas.

 Väljastatavad dokumendid: Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

Koolituse viiakse läbi kooli õpperuumides, üldpindalaga 75 ruutmeetrit, milles on kolm eraldi õppeklassi pindalaga 9/12 ruutmeetrit. On olemas puhkeruum/kööginurk, WC-ruum. Õpperuumides on kehtivate tervisekaitse nõuetele vastav tehisvalgustus. Teooria õpperuumis on TV, demonstratsioonitahvel, lauad ja toolid. Praktika jaoks õpperuumides on reguleeritavad kliendivoodid, töölauad/töötoolid, spetsiaalne lauavalgustus/valgustus suurendusklaasiga, jalavannid, sanitaarsõlm sooja/külma veega, naha ja instrumentide keemilised antiseptilised ja desinfitseerivad vahendid, instrumentide ja töövahendite sterilisaator UV-kiirgusega, kuumsterilisaator kvartskuulikestega, UV/LED lambid taimeriga geellakki kuivatamiseks, elektriviil, tolmukoguja, ühekordsed kindad/linad/mütsid/rätikud.  

Me jätame alati omale õiguse muuta koolituse plaani õpilase valmisoleku suhtes tööks. Kui õpilane ei läbi koolitust edukalt, pakkudes lisatasu eest lisapäevi.

Hind Koolitus ilma stardikomplektita (õppetamine toimub kooli materjalidega) 492 EUR

Kaal: 
0